Kategoriarkiv: Finans

Hvad er BNP?

BNP står for bruttonationalprodukt. BNP er et mål for produktionen i et land over en given periode, og det bliver som regel regnet ud fra en bestemt periode – fx et kvartal eller et år. BNP regnes ud fra et lands samlede værdi af varer, tjenester og investeringer minus værdien af de anvendte råstoffer og eventuelle statstilskud.

BNP er det samme som et lands private og offentlige forbrug og investeringer plus nettoeksport af varer og tjenester. BNP indgår typisk i et lands nationale regnskab.

Hvad er kortnummer?

Dit kortnummer finder du på forsiden af dit betalingskort lige under din chip. Det består af 16 cifre og bruges typisk til at betale, når du handler online. Du skal typisk også bruge dit korts udløbsdato, dvs. måned og år, samt tre kontrolcifre, som du finder på bagsiden af dit betalingskort.

Hvad koster det at købe aktier?

Prisen på en aktie afhænger af, om investorerne på markedet forventer, at virksomheden, som du køber aktier i, vil vokse, og i så fald hvor store forventninger, de har til vækst. Det afhænger selvfølgelig også af aktiens pris og hvor mange aktier du køber. Aktiekurserne svinger hele tiden op og ned, hvilket gør det endnu sværere at afgøre en bestemt pris på at købe aktier.

Desuden koster det dig typisk et gebyr til banken, som du køber aktier fra. Dette gebyr kaldes kurtage og består typisk af en fast procentdel af aktiens værdi. Prisen på kurtage er fastsat af banken, som du handler med. De billigste mæglere tager 0,05 % i handelskurtage, og de fleste større banker tager 0,015 % i handelskurtage.

Oveni dette kommer de skjulte omkostninger, som også kaldes Spread, det vil sige forskellen på kursen, som du købte aktien for, og det beløb, du sælger aktien for igen. Normalt skal du regne med, at det samlet vil koste dig ca. 1 % af beløbet, du har handlet for, at købe en aktie.