Hvad er en beluftningsblæser?

Inden for landbruget og håndtering af korn og afgrøder findes der en lang række maskiner. En af de vigtige og væsentlige maskiner er en beluftningsblæser. En besluftningsblæser er nemlig den, der bruges til korntørring og lagring af afgrøder.

Når man håndterer afgrøder og korn, er det vigtigt at kunne kontrollere både frugtniveauet og temperaturen, så der ikke udvikler sig giftstoffet toksin i kornet. Toksin er et farligt giftstof af biologisk oprindelse, som blandt andet dannes af bakterien clostridium botulinum og kan føre til pølseforgiftning (fødevarebåren botulisme)

Med andre ord er det altså vigtigt at have udstyr, der sikrer den rette håndtering og behandling af kornet.

To slags blæsere

Når man tørrer korn, kan man anvende enten en lavtryksblæser eller en højtryksblæser. Lavtryksblæseren er særlig brugbar til våde afgrøder, mens en højtryksblæser er velegnet til de høje kornlag og til at håndtere temperatur og fugt.

Både lavtryksblæseren og højtryksblæseren kommer i flere forskellige størrelser. Lavtryksblæseren kommer i størrelser fra 3 kW til 37 kW, mens højtryksblæseren kommer i størrelser fra 1,5 kW til 15 kW.

Krav til blæserens energieffektivitet

EU har fastsat nogle regler for energieffektivitet på de anlæg, der anvendes til blandt andet korn. Da tørring typisk er uregelmæssigt, kan det være udfordrende at imødekomme reglerne fra EU’s side. Søby, der er landbrugets fortrukne samarbejdspartner, tilbyder dog beluftningsblæsere, som kan indstilles, så den er mest mulig energieffektiv. Det har været muligt for Søby at foretage nogle finjusteringer ved blæserens design, der sikre bedre energieffektivitet. Det rette modtryk og kapaciteten har reduceret blæserens energiniveau.