Hvad er typetal?

Matematiske begreber er der nok af, og derfor kan det være svært at huske det ene begreb fra det andet. Døjer du også med at huske, hvad begrebet typetal dækker over. Så fortvivl ej. Forklaringen følger nemlig her: Typetal er kort fortalt den værdi, der optræder flest gange i et sæt observationer. Har du tallene […]

Hvad er et essay?

Ordet ‘essay’ kommer fra det latinske ‘exagium’, som betyder ‘undersøgelse’. Et essay er en prosatekst på omkring 3 sider. Et essay er ofte en del af et eksamenssæt i dansk. Noget af det der karakteriserer et essay, er, at det ikke behøver at handle om noget bestemt, og har man fået et emne, kan man […]

Hvad er typetal?

Typetal er tal, som beskriver middelværdien i data. Det kan også beskrives som den observation, der forekommer hyppigst i talmateriale, og det tal, som forekommer hyppigst, når man beregner værdier. Eksempel En tilfældig talrække, hvor der indgår 9 observationer, kunne se således ud: 1, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 2, 2 Når man ordner […]

Hvad er tillægsord?

Tillægsord eller adjektiver, som de også kaldes, er en klasse ord, som bruges beskrivende og bedømmende om navneord/subjektiver. Tillægsord lægger med andre ord noget til beskrivelsen af fx mennesker og ting, og de giver navneordene egenskaber. Et adjektivs opgave er at give en beskrivelse af et navneord/subjektiv. Tillægsord forekommer fx i sætningerne: ”en høj mand”, […]

Hvad koster efteruddannelse?

Efteruddannelse er en uhyre ting at forkæle dig selv eller dine medarbejdere med. Mennesket bliver aldrig for gammel til at lære noget nyt og i mange brancher kræves det faktisk, at medarbejderne løbende bliver efteruddannet, så de kan holde trit med markedets udvikling. Prisen på efteruddannelse afhænger af, hvilken type uddannelse der er tale om […]

Hvad koster det at gå på efterskole?

Efterskoleophold er for mange en dyr fornøjelse. Det er dog muligt at få støtte fra staten, så prisen bliver nemmere at betale. Langt de fleste efterskoler har en ugepris på ca. 1000-2000 kr. afhængig af, hvilken skole der er tale om. Dog kommer langt de fleste forældre af med ca. 50.000 kr. alt i alt […]