Hvad er tillægsord?

Tillægsord eller adjektiver, som de også kaldes, er en klasse ord, som bruges beskrivende og bedømmende om navneord/subjektiver. Tillægsord lægger med andre ord noget til beskrivelsen af fx mennesker og ting, og de giver navneordene egenskaber. Et adjektivs opgave er at give en beskrivelse af et navneord/subjektiv. Tillægsord forekommer fx i sætningerne: ”en høj mand”, ”en glad hund” og ”en pæn kjole” som ”høj”, ”glad” og ”pæn”.

Tillægsord kan man gradbøje. Noget kan fx være stort, større end noget andet og størst i verden eller lille, mindre og mindst.

Hvad er tillægsord?
Hvad er tillægsord?

Tillægsord i dansk

I det danske sprog kan de fleste tillægsord bøjes i tre grader, hvor de kaldes enten: 

 • 1.grad, 2.grad og 3.grad 
 • Grundform, højere grad og højeste grad 
 • Positiv, komparativ og superlativ 

Udover dette kan tillægsord bøjes i:

 • Grammatiske tal (ental/flertal)
 • Bestemthed (bestemt/ubestemt)
 • Grammatiske køn (fælleskøn/intetkøn)

I 2.grad har de oftest endelser på -e, derfor kan man som regel ikke se forskel på 2.grad ental og 2 grad flertal. Derudover bliver tillægsord i 1.grad bøjet i intetkøn afhængigt af det navneord som beskriver. 

Syntaktiske forhold

Kigger vi overordnet kan et tillægsord indtage én af disse tre forskellige pladser i en sætning: 

 • Attribut 
 • Prædikat 
 • Adverbium 

Tillægsord og attributter 

Fungere tillægsordet som en attribut, så nuancere tillægsordet til et direkte navneord: 

 • En hurtig bil eller nogle hurtige biler 
 • En grøn bil eller nogle grønne biler 

Tillægsord og prædikater

Når et tillægsord fungere som et prædikat, hvilket sker ved hjælp af et udsagnsord. Tillægsordet nuancere i denne forbindelse enten et subjekt for et verbum eller et objekt for et verbum. 

 • Bilen er hurtig 
 • Kvinden maler bilen grøn 

Tillægsord og adverbier 

Adverbier som er afledt af et adjektiv kan nemt forveksles med et adjektiv, som står i ental intetkøn. Se eksemplet herunder: 

 • Flyet flyver hurtigt eller et hurtigt fly 

I første sætning er ordet “hurtigt” et adverbium, fordi det beskriver verbet “at flyve”

I anden sætning er ordet “hurtigt” et tillægsord, fordi det beskriver substantivet “fly”. Derudover er det bøjet i intetkøn, fordi substantivet er intetkøn.