Hvad er et essay?

Ordet ‘essay’ kommer fra det latinske ‘exagium’, som betyder ‘undersøgelse’. Et essay er en prosatekst på omkring 3 sider. Et essay er ofte en del af et eksamenssæt i dansk. Noget af det der karakteriserer et essay, er, at det ikke behøver at handle om noget bestemt, og har man fået et emne, kan man forholde sig til de dele af emnet, man selv finder spændende.

Modsat analysearbejde hvor man ikke skal inddrage egne holdninger, skal man i et essay gerne komme med sine personlige holdninger.

Når man arbejder med et emne, er det også vigtigt, at man kan forholde sig reflekterende, søgende og spørgende til selve emnet. En god reminder er, at et essay gerne skal være interessant for en læser, som ikke kender forfatteren. Derfor skal man bruge en masse billedsprog og være meget beskrivende i hele teksten.

Hvad er et essay?
Hvad er et essay?

Hvordan skriver du et godt essay?

 1. Vælg emne til dit essay
  • I dit essay skal du oftest skrive en tekst, du har fået udleveret eller om et emne, som du finder interessant. Udover at beskrive teksten eller emnet, skal du skrive din egen holdning til det. Det er derfor vigtigt, at du vælger et emne som du har en klar mening om, så emnet kan ses fra flere sider. Samtidig med dette ligger et essay, heldigvis op til at du kan være kreativ og derved skrive lidt mere spændende, end normalt. 
 2. Byg dit essay op
  • Start dit essay med en konkret oplevelse – dette kan eksempelvis være en artikel du har læst, et samfundsmæssigt problem eller en hverdagssituation, du har stået i. Efter du har beskrevet dit essay, kan du begynde at sætte situationen i perspektiv, og herved beskrive emnet i et større omfang. Dette betyder, at du sammenligner den konkrete situation i forhold til nogle større sammenhænge. Det er her at essayet bliver mere abstrakt.
 3. Diskutér emnet i dit essay
  • Beskriv din egen holdning til problemet. For at gøre tydeligt for læseren, hvad din mening er. Dette kan gøre du gøre ved at komme med flere eksempler. Derfor er det også vigtigt, at du kommer ind på, hvad andre, som er uenige med dig mener. Herved skal du holde de to synspunkter op mod hinanden, og derved skal du diskutere med dig selv. Det handler i høj grad om at belyse emnet fra forskellige sider, og ikke så meget diskussionen i sig selv. 
 4.  Afrund dit essay af
  • Essensen i dit essay er, at du formår at holde den råde tråd gennem hele opgaven. I afslutningen af dit essay skal du samle trådende sammen. Til forskel på andre opgaver, hvor du ville lave en konklusion, skal dit essay indeholde en afslutning, hvor du samler op på de spørgsmål, du har stillet i dit essay. Det kan også være du vil gætte på, hvordan fremtiden vil se ud i forhold til dit emne.