Hvad er typetal?

Typetal er tal, som beskriver middelværdien i data. Det kan også beskrives som den observation, der forekommer hyppigst i talmateriale, og det tal, som forekommer hyppigst, når man beregner værdier.

Hvad er et typetal?
Hvad er et typetal?

Eksempel

En tilfældig talrække, hvor der indgår 9 observationer, kunne se således ud:

1, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 2, 2

Når man ordner talrækken med den mindste værdi først, ser den således ud:

1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 4

Det fremgår, at det mest typiske tal for dette observationssæt er tallet 2, der optræder 5 gange. Dermed er typetallet = 2.