Hvad er kort tillægsform?

Kort tillægsform kaldes også præteritum participium. Et verbum/udsagnsord står i kort tillægsform, når det kan bruges og fungere som et adjektiv/udsagnsord, som beskriver subjektet/navneordet.  Nogle eksempler er: ”Skjorterne hænger vaskede på tøjsnoren”, ”mændene var nervøse” og ”Fuglene er fløjet”. I en sætning med handling er endelsen på kort tillægsform t, og ordet bliver ikke bøjet. […]

Hvad er kortfilm?

Kortfilm er film, der er korte, dvs. varer i kort tid. Kortfilm kaldes på grund af den korte varighed også for novellefilm, da en novelle er en fortælling, som er kortere end en roman. Kortfilm kan både være spillefilm og dokumentarfilm. Synet på, hvor kort en film må være for at gøre sig fortjent til […]

Hvad er kommunisme?

Kommunisme er en politisk ideologi. Her har man en opfattelse af, at alle ejendele bør være fælles. Udtrykket ”kommunisme” forekom første gang i en den franske bog fra 1840 ”Voyage en encarie” af Etienne Cabet. I bogen beskrives visioner for et utopisk samfund, hvor alle lever sammen i fred og fordragelighed. Den tyske filosof Karl […]

Hvad er komposition?

Komposition er opbygningen af et kunstværk. Det omhandler måden, det enkelte kunstværk er sat sammen på. Komposition kan også være opbygningen af et musikalsk værk, billeder og tekster. Udtrykket komposition bruges mest indenfor musik. Det udtrykkes ved at den person der har sat musikstykket sammen, kaldes en komponist. Komposition i forhold til litteratur Komposition i […]

Hvad er kærlighed?

Kærlighed kan være mange ting i daglig tale. En brugbar definition er en varm og inderlig følelse, som man har for et andet menneske. Kærlighed er både et abstrakt begreb og konkrete tilstande i din hjerne og krop. Fire typer for kærlighed Der skelnes typisk mellem fire typer kærlighed, som stammer fra de gamle grækere […]

Hvad er lyrik?

Lyrik er ikke-fortællende digte, dvs. digte, hvor handling, plot og fortælling ikke er i fokus.  Lyrik er en litterær disciplin, som har fået sit navn fra det antikke Grækenland. Lyrik kan skildre flere ting Lyrik kan både skildre øjebliksstemninger, følelser og sanseindtryk, refleksioner, udbrud, tankeeksperimenter og meget, meget andet, og i lyrik eksperimenteres der ofte […]

Hvad er ramadan?

Hvorfor faster man? Ramadan er det arabiske navn på den niende måned i den islamiske kalender, og for at markere ramadan, så faster man. Det indebærer, at man for at tjene Gud holder sig fra mad, drikke og sex fra daggry til solnedgang, indtil ramadan er forbi. Formålet med fasten under ramadan er at rense […]