Hvad er lyrik?

Lyrik er ikke-fortællende digte, dvs. digte, hvor handling, plot og fortælling ikke er i fokus.  Lyrik er en litterær disciplin, som har fået sit navn fra det antikke Grækenland.

Hvad er lyrik?
Hvad er lyrik?

Lyrik kan skildre flere ting

Lyrik kan både skildre øjebliksstemninger, følelser og sanseindtryk, refleksioner, udbrud, tankeeksperimenter og meget, meget andet, og i lyrik eksperimenteres der ofte med sproget. Betegnelsen lyrik stammer fra det græske ord ”lyra”, som var et strengeinstrument. Oprindeligt spillede man på lyre, mens man sang solosang eller reciterede digte.

Lyrik = poesi

Lyrik er med andre ord poesi, som ikke har en central fortælling. Lyrik kan være skrevet på vers og ses ofte i en gennemtænkt form med mønstre og rim, som påvirker dine følelser og din oplevelse af at være i verden. Lyrik skal primært opleves, ikke analyseres. Lyrik afviger ofte fra almindeligt dagligdags sprog, og ordstillingen kan sagtens afvige markant fra såkaldt normalt tale- og skriftsprog.