Hvad er kort tillægsform?

Kort tillægsform kaldes også præteritum participium. Et verbum/udsagnsord står i kort tillægsform, når det kan bruges og fungere som et adjektiv/udsagnsord, som beskriver subjektet/navneordet.  Nogle eksempler er: ”Skjorterne hænger vaskede på tøjsnoren”, ”mændene var nervøse” og ”Fuglene er fløjet”.

I en sætning med handling er endelsen på kort tillægsform t, og ordet bliver ikke bøjet. I en sætning, som beskriver en tilstand, bøjes kort tillægsform, og den slutter på ”ede”.

Hvad er kort tillægsform?
Hvad er kort tillægsform?