Hvad er ramadan?

Hvorfor faster man?

Ramadan er det arabiske navn på den niende måned i den islamiske kalender, og for at markere ramadan, så faster man. Det indebærer, at man for at tjene Gud holder sig fra mad, drikke og sex fra daggry til solnedgang, indtil ramadan er forbi. Formålet med fasten under ramadan er at rense og afgifte sin krop og sjæl. Desuden skal ens faste gerne få en til at tænke på de fattige i verden. Det er en forudsætning for at faste under ramadan, at man er sund og rask. Børn, syge, ældre mennesker, gravide kvinder og mænd i krig kan undlade at faste. I stedet kan man, hvis man har en kronisk sygdom, donere penge til fattige. Man beder fem daglige bønner under ramadanen.

Hvad er ramadan?
Hvad er ramadan?

Hvor langtid varer Ramadanen?

Ramadan varer ca. en måned og rykkes hvert år ca. 11 dage frem. Ramadan afsluttes med en stor fest ”Eid”, hvor man mødes til fælles bøn og fester sammen med sin familie for at glædes over ramadan. Ramadan er det muslimske svar på den gamle kristne fastetradition, som blev praktiseret, når man i gamle dage holdt faste. Man måtte eksempelvis ikke spise kød under fasten.  Faste i gamle dage lever videre i navnet ”fastelavn”, men den bliver ikke længere praktiseret.