Hvorfor får man høfeber?

Man ved endnu ikke præcist, hvad grunden til høfeber er. Forskere kan dog se en betydelig stigning i udbredelsen af allergisk høfeber, og det er i vestlige lande blevet en ganske almindelig sygdom. De mener, at der er et samspil mellem de forskellige miljøpåvirkninger, arv og individuel følsomhed.

I Danmark bruger vi mere end 80 % af vores tid indendørs, hvilket er betydeligt mere end for 50 år siden. Vi har deslige ændret vores livsstil og vaner, og vores boliger er blevet tættere og mere velisolerede, og de er ofte uden tilstrækkelig ventilation. Det betyder, at vi i langt højere grad bliver udsat for allergener og irritanter, som for eksempel husstøvmider, støvpartikler og cigaretrøg, end tidligere. Disse allergener og irritanter påvirker os over længere tid og er i betydeligt højere koncentrationer end førhen.

Derudover starter pollensæsonen nu tidligere, og mængden af pollen og svampesporer udendørs er steget. For eksempel er koncentrationen og mængden af birkepollen steget voldsomt, og antallet af dage med høje pollental er stadigt stigende. Luftforurening fra biler og det stigende indhold af forurenede stoffer i luften (ozon, nitrogenoxider og partikler) kan også være med til at forværre symptomerne hos personer med høfeber. Forskere har desuden påvist, at luftforureningspartiklerne binder sig til pollenet, hvilket kan øge pollenets allergifremkaldende evne.

Kend din høfeber

Det kan være svært at vurdere om man bare er blevet ramt af en forkølelse, eller om man har høfeber. Der er dog nogle tegn der indikere at du er ramt af høfeber.
Kløende, løbende eller irriteret næse, er et klassisk tegn på at man har høfeber. Har man røde-eller-irriterede øjne, så kan det også være et tegn på høfeber. Er man pludselig træt uden grund, og har svært ved at få klaret dagens gøremål, kan det skyldes høfeber.

Ramler nogle af disse tegn sammen med pollensæsonen, så er der ret stor risiko for du har høfeber.

Har du disse symptomer udenfor pollensæsonen, så kan det skyldes, at du er overfølsom overfor eksempelvis dyrehår eller mider.

Hvorfor får man høfeber
Pollensæsonen kan være hård ved allergikere