Hvorfor får man depression?

Der findes ikke én grund til, hvorfor nogle mennesker pludselig får en depression. Ofte hænger det sammen med andre omstændigheder som for eksempel arvelighed, sårbarhed og forskellige belastninger.

Lider nogen i din nærmeste familie af depression, vil det også øge din risiko for at blive ramt af det. Lider dine forældre for eksempel af depression, vil din risiko for også at blive ramt være tre gange så stor.

Derudover vil din risiko for at blive deprimeret være forøget, hvis du er ekstra sårbar, måske pga. ting i din opvækst eller hvis du har været udsat for noget traumatisk (for eksempel tab af en forælder, incest eller omsorgssvigt). Du kan også være ekstra sårbar, hvis du er blevet/bliver udsat for voldsomme og belastende hændelser.

Har du lidt af stress i en længere periode, vil dette også kunne resultere i en reel depression, da stress går ind og aktiverer forskellige hormoner og signalstoffer i hjernen, der har betydning for følelser, hukommelse og indlæring.

I det hele taget har belastninger ofte en afgørende betydning for, om du bliver deprimeret. Er man over længere tid belastet, vil man kunne blive ekstra sårbar, hvilket øger din risiko for depression. Belastninger kan for eksempel være: sygdom, økonomiske problemer, skilsmisse, dødsfald blandt ens nærmeste, arbejdsforhold eller arbejdsløshed, fødsler, krænkelser, at man stiller for høje krav til en selv samt at man kan have svært ved at sige fra og sætte grænser.

For stort indtag af alkohol samt stofmisbrug øger desuden din risiko for at få en depression, ligesom fysiske lidelser og medicinindtag også kan. Af fysiske lidelser der kan udløse en depression, er blandt andet: blodprop i hjernen, epilepsi, parkinson, hjertesygdomme, gigt og kræft, og på samme måde kan medicinen til behandling heraf også udløse depression, ligesom kortisolpræparater, beta-blokkere, benzodiazepiner, antipsykotika og p-piller kan.

Genkend depression

Man mener at op mod 5% af den danske befolkning, er ramt af en depression. Det er altså ikke noget sjældent fænomen. Når man bliver ramt af depression, vil man typisk have en kombination af flere forskellige udslag. Det kan eksempelvis være i form af nedtrykthed eller manglende energi.
Det kan også vise sig i form af søvnforstyrelser eller selvdestruktiv tankegang.
Hvis man har på fornemmelsen, at man er ved at løbe ind i en depression, er det vigtigt at man tager fat i sin læge.

Behandling

Behandling af depression afhænger, af hvor slem depressionen er. Ved lette depressioner kan man behandle det via samtaleterapi. Er der tale om en svær depression, skal man have medicinsk assistance. I yderste tilfælde bruges der elektrochok.

Hvorfor får man depression