Hvordan regner man i procent?

Når man snakker om procent så menes der, at man deler op i hundrededele. Det kan være utroligt godt at kunne regne procent, hvis man eksempelvis er på udsalg, hvor tingene eksempelvis er sat ned med 20%. Et eksempel på procent er hvis man har 2 ud af 50, så er der tale om 4%, da man gør alt op i 100.

Hvis man finder en trøje til 200 kroner, der er sat ned med 20%, og ønsker at finde den nye pris, så skal man starte med at finde ud af hvad en procent er.
Det gør man ved at dividere udgangspunktet, i dette tilfælde 200 med 100. Dermed er 1% 2 kroner. Når man har gjort det, skal man så gange med procentsatsen.
 Regnestykket ser således sådan ud: 2*20=40. Dermed kan man se, at der er en besparelse på 40 kroner, og den nye pris er derfor 160 kroner.

Når man regner i procent kan man både regne i kommatal og brøktal. Kommatal kan se således ud: 0,97 hvilket er lig 97%. Det betyder altså, at hvis man skal finde en procentsats fra et decimaltal, så skal man gange tallet med 100 for at få tallet i procent.
Regner man i brøktal så kan en brøk eksempelvis se således ud:

i denne brøk er X altså 2 %.

Hvordan regner man i procent
Hvordan regner man i procent