Hvad er et realkreditlån?

Realkreditlån benyttes i forbindelse med finansiering ved køb af fast ejendom. Dette kan enten være et lån til huskøb eller lån til friværdien i boligen. Huset stilles som sikkerhed for lånet.

Det er realkreditinstituttet, der vurdere hvor stort et beløb, som du har mulighed for at låne. Den maksimale grænse er 80% af boligens værdi. Låneudbyderen skal dog vurdere din samlede økonomi, så de kan se om du kan betale dine terminer på lånet. Skulle din indkomst være høj og dine faste udgifter er fornuftige, kan du låne et større beløb end hvis din indkomst er lavere og dit rådighedsbeløb generelt er mindre.

Hvad er et realkreditlån?

Flere typer af realkreditlåt

Der findes flere forskellige typer af realkreditlån som du kan vælge imellem. Du kan både vælge et lån med fast rente eller et med variable rente. Alle lånene er finansieret via obligationer, som sælges til investorer af realkreditinstitutterne.

Et fast forrentet realkreditlån giver dig en fast rente gennem hele lånets løbetid. Du har mulighed for at konvertere og omlægge ved større udsving i renterne. Skulle renterne stige meget, kan du konvertere lånet til et lån med lavere rente men med den samme restgæld. Skulle renterne derimod falde kan du omlægge lånet til et lån med lavere restgæld, men til gengæld med en højere rente.

Et variabelt forrentet realkreditlån får i mange typer. Flexlån har gennem længere tid været meget populære herhjemme, særligt de meget korte, hvor renten fastsættes én gang om året, og hvor renten har været meget lav gennem langtid. Derudover findes der også variable obligationslån, hvor renten ændres 2-4 gange i løbet af året. Det kan være med eller uden renteloft. Fordelen ved disse er en meget lav renten- Ulempen er at renten kan stige gennem lånets løbetid.