Hvad er en CO2 måler, og hvordan bruger man den?

Vidste du, at der er en grænseværdi for, hvor meget CO2 der må være i din bolig? CO2 er en farveløs, usynlig og lugtfri gasart, der i for store mængder efterlader en utilpas. Men det er der også andre årsager til, at man kan føle, så hvis CO2 ikke har nogen måde, hvorpå kan man identificere det, hvordan ved man så, hvornår det er tid til at gribe ind?

Hvad er CO2?

Som sagt er CO2 vanskelig at identificere, hvilket gør det svært at fornemme, hvornår der er behov for ny luft. Som udgangspunkt er CO2 ikke farlig, da det naturligt forekommer i naturen, bl.a. ved udånding.

Udånding er desværre svær at undgå, og giver specielt en udfordring i indendørs lokaler. Det gør sig særdeles gældende, når der er mange mennesker samlet i et lokale, f.eks. i et klasselokale, på et kontor eller i en skole.

CO2 i luften måles i enheden ppm, som er en forkortelse for parts per milion.

Hvad er grænsen for mængden af CO2 indendørs?

Som tommelfingerregel opererer man med en grænseværdi for CO2-indhold på 1000 ppm. Dog kan det være svært at vide, om grænsen er overskredet, da der ikke går en sirene i gang, hvis det er tilfældet.

Derfor er det altid en god idé at være opmærksom på luften i et rum, da for høje værdier kan have uheldige bivirkninger og lede til større risiko for sygdomsmitte, ubehagelige temperaturforhold og generel træthed.

Hvordan kan CO2-forholdende forbedres?

Heldigvis findes der forskellige måder, hvorpå CO2-forholdet i et lokale kan forbedres:

  • Hyppigere udluftning i lokalet. Om vinteren anbefales kort udluftning, men om sommeren bør vinduer stå permanent åbent eller på klem.
  • Anbring printere og kopimaskiner i et separat rum, da de udgiver meget varme.
  • Forbedre den mekaniske udluftning.

Hvordan måler man CO2-værdierne?

Hvor det før krævede en større videnskab at blive klog på, hvordan man måler CO2-værdier i et rum, så er det nu muligt at gøre selv med en CO2-måler. Hammer Electronic er førende leverandør af CO2-målere, og håndterer et stort antal kuliltealarmer og CO2-målere, som gør det nemt at få dannet et sikkert overblik over indeklimaet i et lokale.

Konsekventligt er det muligt med en CO2-måler at være på forkant og dermed undgå for høje værdier, der kan bidrage til helbredsmæssige udfordringer.