Hvad er autisme?

Autisme er en sygdom, som medfører forandringer i hjernen og forårsager udviklingsforstyrrelser hos børn. Når man har autisme, har man unormale sociale færdigheder, sprog- og kommunikationsproblemer og adfærdsforstyrrelser.

Hvad er autisme?
Hvad er autisme?

Autisme kan ses i langsom udvikling, tilbagegang i barnets udvikling og at barnet mister interessen for andre mennesker. Diagnosen stilles som regel, når barnet er 2 til 3 år. Barnet ser ud til at være i sin egen verden, er i dårligt humør og uberegneligt og har svært ved at tale og forstå, hvad andre siger, og barnet udfører rituelle tvangsprægede handlinger. Symptomerne kan variere, og man kan både have autisme i mild og svær grad.