Hvad er ADD?

ADD står for attention deficit disorder, og ADD er en opmærksomhedsforstyrrelse, som en gang imellem bliver kaldt for stille ADHD, fordi dem, der er ramt af ADD har svært ved at koncentrere sig, men de er ikke hyperaktive på samme måde som ved ADHD. Når du har ADD kan du være drømmende, indadvendt, svær at aktivere, og du kan mangle initiativ.

Når man har ADD, har man ikke en ydre hyperaktivitet, men indre uro, tankemylder og koncentrationsbesvær. Ens hjerne kører ofte i døgndrift og påvirker ens evne til at falde i søvn. Når man har ADD, trives man bedst med faste og forudsigelige rammer.

Hvad er ADD?
Hvad er ADD?

Symptomer på ADD

Ofte har mennesker med ADD primært vanskeligheder med at være opmærksomme og koncentrerede. Derved har de svært ved at opretholde et passende tempo og energiniveau i dagligdagen.
Ved ADD er der overordnet set tale om minimum 6 af følgende 9 symptomer:

  1. Uopmærksomhed, lav koncentration og hyppigt skift af fokus. Derudover en tendens til let at blive distraheret af egne tanker, følelser og sansninger. 
  2. Overfladisk bearbejdning af information i form af sjuskefejl og misser detaljer. 
  3. Tilbøjelig til at være mentalt fraværende, dagdrømmende eller på en anden måde distræt – ved opgaver og i kontakten til andre mennesker. 
  4. Svært ved at komme i gang med eller færdiggøre opgaver og gøremål – ikke mindst opgaver, som består af mere end ét trin. 
  5. Vanskeligheder med at organisere, planlægge og generelt skabe struktur i hverdagen. Ofte er det knyttet sammen med en ringe tidsfornemmelse, hvor det er svært at vurdere. hvor lang tid den på gældende opgave vil tage. 
  6. Prøver at undgå eller føler ubehag ved at udføre opgaver og aktiviteter, som kræver længerevarende koncentration såsom læsning.
  7. Har tendens til at miste eller forlægge ting som fx. nøgler, vigtige papirer og andet, som har betydning for ens daglige funktion. 
  8. Tilbøjelig til hurtigt og let at bliver distraheret af ydre stimuli, såsom forskellige former for sanseindtryk. 
  9. Glemsom i forhold til daglige aktiviteter eksempelvis hvad angår aftaler og udførelsen af opgaver.