Hvad er borderline?

Borderline er betegnelsen for en personlighedsforstyrrelse og at have en følelsesmæssigt ustabil personlighedsstruktur. Når man har borderline, mangler man et stærkt ”jeg”, føler sig rodløs og har et lavt selvværd.

Hvad er borderline?
Hvad er borderline?

Tegn på borderline

Andre tegn på borderline kan være problemer med humørsvingninger og følelsesudbrud. Man kan have skiftende intense forhold til mennesker og føler sig gerne meget afhængig af venner og familie. Når man har borderline, kommer man tit i konflikter, og ens forventninger skuffes ofte. De følelsesmæssige svingninger kan give pludselige skift mellem tætte relationer til andre mennesker og afstandtagen fra andre mennesker.

Personer med borderline kan have en meget sort-hvid opfattelse af verden. Man kan være impulsiv, når man har borderline, og have en tendens til at handle uoverlagt og impulsivt og være meget stridbar, når man møder modstand. Med borderline har man bratte humørsvingninger og tendens til voldsomme følelsesudbrud.

Andre tegn på borderline er usikker og forstyrret identitetsfølelse, at man undgår at blive ladt alene, tendens til selvdestruktivitet og en kronisk tomhedsfølelse. Manglende eller nedsat evne til udholdenhed er også et tegn på borderline.