Hvorfor får man astma?

Astma får man typisk, fordi man har arvelige anlæg for at få astma. Sygdommen astma udvikler sig typisk efter, at ens bronkier har været udsat for enten en infektion eller forskellige stoffer, der irriterer dem. Det kan fx være tobaksrøg, pollen, fødevarer og dufte, som ens bronkier reagerer på. Irritationen giver astma.

Faktorer som anstrengelse, kulde og luftforurening kan forværre astma. Astma er kendetegnet af, at man har svært ved at få luft og trækker vejret med besvær. Astma behandles med inhalator.

Alle kan blive ramt af astma, men 50% af dem der får astma er under 10  år gamle.  Som børn er det typisk drenge der bliver ramt af astma, mens det i højere grad er piger der bliver ramt jo ældre man bliver. Især børn der har været udsat for passiv rygning, er i risikozonen for at udvikle astma.

Hvis man er udsat for at få astma, kan dårligt indeklima være med til at fremprovokere en reaktion.