Hvordan virker en vindmølle?

En vindmølle fungerer ved, at vingerne drejer rundt. Det sker ved, at vinden står mod fronten af vingerne, og derfor sætter gang i rotationen.

Rotationen opstår fordi der dannes et undertryk på siden af vingen, som trækker midten af vindmøllen rundt. Rotoren (midten af møllen) er forbundet med en el-generator, som sender energien ned gennem tårnet, og ned til kablerne via elnettet.
Elnettet sender energien ud, til dem der bruger det.

Vindmøllen kan via en sensor kaldet nacelle registrerer vindretningen, når det blæser. Det betyder, at møllen kan dreje, alt efter vindretningen.

Måden hvorpå at møllen fungerer er i virkelighederne meget lig, den man ser i flyvemaskiner. På samme måde som når man flyver, skabes der et undertryk, som skaber energi.

Alt efter hvor en vindmølle står, og hvor stor den er kan der skabes mere eller mindre energi. En havvindmølle kan generere 1000 husstandes årlige elforbrug.

Vindenergi er en af de bedste metoder at skabe energi på. Vindmøllen tjener sig selv hjem allerede efter 2-3 måneder, dvs. at den energi der er brugt på at producere, opstille, vedligeholde og rive ned, er sparet op allerede efter et par måneder.

Hvordan virker en vindmølle
Hvordan virker en vindmølle