Hvilke ting forurener mest?

Klimaet er under pres, og problemerne vokser og vokser. Det betyder, at kloden vil gennemgå store forandringer, hvis ikke der snart bliver taget hånd om den.

Den største synder i forhold til klimaet er fossile brændstoffer. Hvert år udledes der 32,6 tons CO2 pr. år. Det betyder altså at hver gang et fly letter, eller en bil ruller, så udledes der CO2,hvilket er med til at give klimaet store problemer.

Fossile brændstoffer er altså den post der udleder mest CO2, men på en sikker andenplads kommer forureningen fra dyr og mennesker. Især fødevareindustrien er noget af en synder.

Målt på CO2 pr. kg er lam faktisk det dyr der forurener mest. Lammekød forurener med hele 21,4 kg pr. kg, til sammenligning er der 4,6 kg CO2 pr. kg i svinekød. Kvæg er generelt set en af de største syndere målt på det samlede udslip.

Nummer tre over de mest forurenende ting, er skovbrande. Skovbrande står for en årlig udledning på 3,3 milliarder tons CO2 pr. år.

Hvilke ting forurener mest