Hvilke dyr går i hi?

Vinteren er lig med dvaletid for en lang række dyr. De går i hi i deres reder eller huler, for at spare energi op til næste forår. De sover om vinteren og klarer sig igennem med deres fedtdepoter. De forskellige dyr er i dvale i langtid og bruger mange kræfter på at vågne af vinterdvalen – så lad vær med at forstyrre dem. Herunder vil der blive listet op, hvilke dyr der går i dvale.

Hvilke dyr går i hi?

Pindsvin

Pindsvin lever af orme og snegle, derfor går de i vinterhi indtil foråret, hvor det igen kan finde føde. Pindsvinet laver en rede af blade og græs under en busk, bunke grene eller et hulrum under et hus eller brændestabel. Pindsvinets kropstemperatur sænkes til omkring 2-6 grader, og åndedrættet falder under dvalen. En gang om ugen eller hver fjortende dag vågner pindsvinet og dets stofskifte øges i et par timer. Herefter går det i dvale igen. Pindsvinet taber en stor del af sin vægt under dvalen.

Flagermus

Flagermusen lever typisk af insekter og derfor går den i dvale om vinteren. Nogle arter af flagermusen tilbringer dvalen på den egn, hvor de har tilbragt sommeren og har vinterkvarter i bygninger eller hule træer. Andre arter flyver flere hundrede kilometer for at samles i store flokke i bl.a. Mønsted Kalkgruber. Fælles for alle vinterkvartererne er, at de er frostfri, men kolde (2-8 grader), fugtige og uforstyrrede.

Egern

Hvis det er meget koldt og blæsende, sover egernet flere dage i træk. Det sover dog ikke rigtig vintersøvn men vågner op efter få dage. Hvis det er en mild vinterdag, er det ikke usandsynligt at du ser et egern. Ofte gemmer egernet nemlig små forråd af føde i skovbunden, i jorden eller i revner og huller i træer. Egernets rede, hvor det ligger og hviler sig i er næsten kugleformet og placeret i et højt træ. Reden er bygget af kviste og plantemateriale.

Grævling

Grævlingen sover ligesom egernet i de lange, kolde perioder henover vinteren. Skulle der komme en mildere periode, går grævlingen ud og finder lidt føde, men går hurtigt tilbage til sit bo for at sove videre. Grævlingen spiler sig stor og fed i september og oktober måned, så mens den sover vinteren væk kan trække på sine fedtdepoter. Grævlingboet er en underjordisk hule, som indeholder et eller flere rede kamre og har oftest flere indgange. Grævlingen bygger en god og varm rede af bregneblade og græs.

Birkemus og hasselmus

De to sjældne og meget små (bliver ikke engang 10 cm lange) muse arter; birkemus og hasselmus sover begge vintersøvn. De går begge normalt i vinterhi omkring oktober-november måned i reder bygget af græs, mos eller nedfaldent løv. Hasselmusen vågner tidligt på foråret, hvorimod birkemusen sover helt til maj måned.

Insekter

Insekter går i vinterhi. Hugorme og frøer går i slags vinterdvale, hvor de holder sig helt passive.