Hvad er økologi?

Økologi er produktion af madvarer, som tager mest muligt hensyn til naturen og miljøet. Varerne skal leve op til strenge krav for at kunne kaldes økologiske.

Økologisk landbrug

Økologisk landbrug har mange krav, de skal leve op til. Hvis det drejer sig om uforarbejdede madvarer, fx kartofler og gulerødder, skal landbruget fx godkendes af Plantedirektoratet for at kunne kalde sig økologisk. Der må eksempelvis heller ikke bruges kemiske hjælpemidler til at bekæmpe pesticider og ukrudt i økologi. Desuden skal man tage hensyn til jordens naturlige kredsløb og bruge naturlige næringsstoffer til gødning. Dyrenes foder skal fortrinsvis være økologisk, og dyrene skal have mulighed for at få frisk luft, motion og dagslys i økologisk landbrug.

 

 Hvad er økologi?
Hvad er økologi?