Hvad er fotosyntese?

I Danmark er vi omgivet af smukke grønne landskaber, og det har sine fordele for os danskere, at vi har en rig natur. Et af de vigtigste biologiske processer, som finder sted på jorden, er fotosyntese, men hvad er det, og hvorfor er det så vigtigt? Fotosyntese er en essentiel proces, der finder sted i naturen, hvor grønne planter, alger samt nogle bakterier kan omdanne sollyset til den ilt, der er i atmosfæren. Vi kan som levende væsner ikke overleve, hvis der ikke er ilt, som vi kan indånde. Ilten dannes når sollys rammer de organismer, som yder fotosynteseprocessen sammen med kuldioxid og vand. Heraf dannes det vi kender som glukose eller druesukker, der er et næringsstof til planter og dyr.

Du har måske hørt om begrebet fotosyntese i folkeskolen, hvor vi lærer, hvordan bl.a. vand dannes af hydrogen og oxygen (H2O). Formlen for fotosyntese skrives som følgende:

Fotosyntese = CO2 + H20 + sollys à glukose + O2

Hvad er fotosyntese? Planter, alger og bakterier danner ilt med fotosyntese, når de får sollys. Fotosyntese er vigtigt for alt liv på jorden.

Hvilken effekt har fotosyntese på jorden?

Det er vigtigt at vi har organismer som kan danne ilt til os mennesker, og det er ligeså vigtigt for jordens stofkredsløb. Fotosyntese bidrager til opretholdelsen af vor jords stofkredsløb, hvor der årligt dannes i omegnen af 200 milliarder ton. Det lyder som en stor mundfuld, og det har du også ret i, men den kuldioxid, der er i atmosfæren, er 300 år om at omdanne sig til organisk stof. Hvis alt ilt skal fornyes i vores atmosfære, så vil det tage ca. 2000 år. Planterne, alger og bakterierne danner ikke ilt hele døgnet, da det som benævnt kræver sollys. Når mørket har lagt sig over landskabet, så vil respirationen være højere end fotosyntesen. Det betyder, at de organismer der danner ilt til os, om aftenen gør det modsatte. De udleder også kuldioxid, men når solen atter står højt over landet, så overstiger fotosyntesen respirationen, og derfor dannes ny ilt.

Fotosyntese er en del af livets cyklus

Vi mennesker og dyr får ikke næring fra sollys, som planterne gør, men dyrene spiser disse planter for at få energi. Vi mennesker spiser også visse planter og dyr, som vi får vores energi af. Planterne får herefter næring af den kuldioxid, som vi udånder. Denne cyklus fortsætter i alt uendelighed, hvorfor det er vigtigt, at vi tager vare om vores natur, da det i sidste ende har effekt på alt liv på jorden.

Energikilder som dannes efter tid

Vi anvender dagligt energikilder, som øger omfanget kuldioxid i atmosfæren. Kul, olie og naturgas er fossile brændstoffer, der er dannes at døde organismer og dyr. Når dyr og planter dør, så vil de blive nedbrudt i naturen. Denne proces kan tage millioner af år, før brændstofferne kan bruges af os mennesker. Det handler altså om en balance mellem fotosyntese og respiration.