Hvad er FN?

FN står for Forenede Nationer og er en sammenslutning af lande, som i kølvandet på anden verdenskrig den 24/10 1945 gik sammen for at forhindre flere krige. United Nations eller UN er den internationale titel. FN bestod oprindeligt af 51 medlemslande. Medlemmerne underskrev en pagt om, at de ikke ville angribe hinanden.

Hvad er FN?
Hvad er FN?

FN’s opbygning

FN består i dag af 193 medlemslande, hvilket betyder at næsten alle nationer i verden er en del af FN. FN arbejder med en bred vifte af vigtige emner:

 • Bæredygtig udvikling
 • Miljø
 • Flygtningebeskyttelse
 • Katastrofehjælp
 • Kontra-terrorisme
 • Nedrustning
 • Ikke-spredning af atomvåben
 • Fremmelse af demokrati
 • Menneskerettigheder
 • Ligestilling mellem kønnene
 • Forbedring af kvinders levevilkår
 • Regeringsførelse
 • Økonomisk og social udvikling
 • International sundhed
 • Minerydning
 • Udvidelse af fødvareproduktionen og en masse andet

Alle disse emner skal være med til at sikre FN’s overordnede mål, som er at sikre verdenen for denne og fremtidige generationer.