Hvad er billedsprog?

Billedsprog er sprog, som udskifter det, man taler om, med noget andet. Fx kan man kalde ungdom for ”livets forår” og sige, at ”min elskede er en rose” i stedet for at sige ”min elskede er smuk og dejlig”. Her leges der med årstider og botanik. Billedsprog består af såkaldte troper, som betyder ord og vendinger, der bruges i overført betydning og flyttes fra et fagområde til et andet. Billedsprog maler billeder og udvider mulighederne for at beskrive verden gennem sprog. Billedsprog appellerer til menneskers sanser og fantasi.

Den mest udbredte form for billedsprog

Den mest udbredte form for billedsprog er metaforen, dvs. man blander forskellige udtryk fra forskellige arbejdsområder for at beskrive noget. Det kan være ”du er en traktor” i stedet for det mere realistiske ”du er uendeligt arbejdsom”, som ikke er billedsprog, men almindelig tale. Sammenligningen eller similien adskiller sig fra metaforen ved at have et ”som” imellem de to elementer i beskrivelsen. En sammenligning kan fx være ”Du er som en traktor”.

Hvad er billedsprog?
Hvad er billedsprog?