Hvad er fascisme?

Fascisme er både betegnelsen for en autoritær, politisk bevægelse og en politisk retning. Efter første verdenskrig blev der dannet flere fascistiske partier i diverse europæiske lande, fx i Spanien, Tyskland, Portugal, Ungarn og Rumænien. Det første land med fascistisk styre var Italien, hvor Benito Mussolini var diktator fra 1922-1943.

Facismens kendetegn

Kendetegn ved fascisme er nationalisme og antisocialisme, hvor man fx går til militært angreb på socialister, og hvor landet, man bor i, bliver fremstillet som det bedste i verden, og der er stolthed forbundet med race og folkeslag. Fascisme er også diktatur med en enevældig regent. Fascister ønsker at opbygge en stærk stat, hvor individet og samfundsklasserne er underordnet staten. Staten repræsenterer nationen. Nationen er overlegen og konkurrerer med andre nationer. Krig er derfor en naturlig del af fascisme.

Facismen linker til fortiden

Typisk linker fascister også til fortiden. Mussolini og fascisterne i Italien var inspirerede af romerriget, mens Hitler og nazisterne var inspireret af idéer om en overlegen nordisk race og sagaer. Hitlers nazisme har visse fællestræk med fascisme, men nazisme er dog ikke det samme som nazisme.

Hvad er facisme?
Hvad er facisme?