Hvad er De Olympiske Lege?

De olympiske lege (OL) er en sportsbegivenhed med mange sportsgrene, som afholdes hvert fjerde år. De olympiske lege er især kendt for to æraer: Antikkens olympiske lege og de moderne olympiske lege, som Pierre de Coubertin tog initiativet til i slutningen af 1800-tallet. I 1894 fik Pierre etableret den Internationale Olympiske Komité (IOC). IOC afholdte de første morderne olympiske lege i 1896 i Athen.

IOC har siden der etablering udviklet sig til en magtfuld organisation med politisk og økonomisk kontrol over alle aspekter af legene. Til at starte med var visionen, at legene var forbeholdt amatørudøvere. Dette blev ændret op gennem 1900-tallet, først af politiske og senere af kommercielle årsager. Derfor må alle slags sportsudøvere deltage, hvis de kvalificere sig. De udøvende opnår ikke direkte økonomiske gevinster ved deltagelsen, da der udelukkende konkurreres om medaljer og ære.

De olympiske lege er opdelt i sommer-OL og vinter-Ol. Der har i det seneste årti blevet afholdt paralympiske lege for handicappede. Det sidste nye initiativ på stammen er ungdoms OL for unge i alderen 14-18 år, som blev afholdt første gang i 2010.

I takt med at de morderne olympiske lege er steget markant i popularitet, hvilket ses ved at næsten alle nationer deltager i sommmer-OL, mens deltagelsen i vinter-OL er mere begrænset, da nogle lande har mere beskedne muligheder for at dyrke vintersport. Med den stigende popularitet har legene stået over for en række udfordringer som politisk boykot, brugen af doping, bestikkelse og terrorisme.

Hvad er De Olympiske Lege?

Hvilke sportsgrene og discipliner bliver der konkurreret i?

Der bliver i alt konkurreret i 33 sportsgrene med 53 discipliner og omkring 400 konkurrencer. Sommer-OL står for 26 sportsgrene og 38 discipliner, hvor der i vinter-OL konkurreres i 7 sportsgrene med 15 discipliner.

Beslutningen om hvilke sportsgrene og discipliner som skal være på pogrammet, tages af IOC-kongressen. Her bliver der lagt vægt på, at en sportsgren eller disciplin har global udbredelse. Dog kan motorbaserede sportsgrene ikke optages på den olympiske program. Henover de senest år har der været relativt få udskiftninger i programmet, idet baseball og softball blev taget af programmet i 2012. IOC har derudover besluttet, at der til et sommer-OL maksimum må være 28 sportsgrene med i alt 301 konkurrencer og højest 10.500 sportsfolk.