Hvad er BNP?

BNP står for bruttonationalprodukt. BNP er et mål for produktionen i et land over en given periode fx et kvartal eller et år. BNP regnes ud fra et lands samlede værdi af varer, tjenester og investeringer minus værdien af de anvendte råstoffer og eventuelle statstilskud.

BNP er det samme som et lands private og offentlige forbrug og investeringer plus nettoeksport af varer og tjenester. BNP indgår typisk i et lands nationale regnskab.

Hvad er BNP?
Hvad er BNP?