Hvad er ATP?

ATP er en lovpligtig pensionsordning, som de fleste borgere får. Arbejdsgivere skal indbetale penge til din ATP pension, så du får penge udover din folkepension, når du går på pension. Din ATP bliver automatisk udbetalt, når du kommer i pensionsalderen.

Hvad er ATP?
Hvad er ATP?