Hvorfor tegne en ejerskifteforsikring?

Det kan blive en dyr fornøjelse, hvis der ikke er tegnet en ejerskifteforsikring. Det gælder både for køberen og sælgeren, hvis skjulte fejl eller mangler opdages efter, der er skrevet under på hushandlen. Når man går med drømmen om at eje det perfekte hus, som i forvejen er en proces, der er tidskrævende og omkostningsfuld, så hjælper det ikke, at der ikke er tegnet en ejerskifteforsikring. Det er en sikkerhed for begge parter, hvorfor det altid anbefales, at man har en ejerskifteforsikring på plads, inden handlen gennemføres.

Tilstandsrapporten er vigtig, men kan ikke alene tages for gode varer, da den kun fremlægger de synlige skader. Visse skader kan den autoriserede elinstallatør ikke se ved sin gennemgang af husstanden, hvorfor alle skader alt andet lige ikke er tilkendegivet i tilstandsrapporten. For at være bedre beskyttet i en situation hvor en skade er sket efter købstidspunktet, så kan ejerskifteforsikringen være en god investering mod uforudsete omkostninger forbundet med udbedring af skjulte fejl og mangler.  

Hvorfor tegne en ejerskifteforsikring?

Hvad kan en ejerskifteforsikring bruges til?

Det er ikke alle skjulte skader, der dækkes, og det afhænger af den type ejerskifteforsikring, der er tegnet. Undersøg derfor mulighederne hos forsikringsselskaberne, så man er indforstået med hvilke fejl og mangler, der dækkes af ejerskifteforsikringen hos den konkrete udbyder. Per definition dækker en ejerskifteforsikring i mindst 5 år, da det er et lovkrav, der er stillet til virksomheder, som tilbyder ejerskifteforsikringer. Derudover skal man vide, at ejerskifteforsikringer er en del af huseftersynsordningen sammen med tilstands- og elinstallationsrapporten, men det er ikke lovpligtigt. I afsnittet herunder vil konsekvenserne ved ikke at have en ejerskifteforsikring gennemgås nærmere, men inden da vil eksempler på skader, der oftest dækkes opsættes i punktform:

 • Revner
 • Brud
 • Utæthed i taget
 • Svækkelse
 • Ulovlige elinstallationer
 • Ulovlige vvs-installationer
 • Manglende/nedsat funktion ved el- og vvs-installationer
 • Forhold der i tilstandsrapporten er forkert beskrevet
 • Bygningsskader som nedsætter værdien af husstanden i en væsentlig grad
 • Genhusning og teknisk bistand der anses for at være udgifter i et rimeligt omfang

Hvad sker der hvis jeg ikke har en ejerskifteforsikring?

Konsekvenserne for begge parter, såfremt en ejerskifteforsikring ikke er tegnet, er, at man selv skal betale for alle de udgifter, der er forbundet med skjulte fejl og mangler. Udgifter forbundet med udbedring af ulovlige el- og vvs-installationer kan blive en dyr fornøjelse, når den gennemsnitlige pris hertil ligger på DKK 40.000 alt efter hvor stort et projekt, det bliver for den autoriserede installatør. Med en ejerskifteforsikring kan man føle sig tryg, når kontrakten med sælger er underskrevet. Derudover er det vigtigt at huske på, at der er en selvrisiko forbundet med forsikringen, som man bør undersøge hos forsikringsselskabet.

Hvilke udgifter dækkes ikke af en ejerskifteforsikring?

Det er forskelligt, hvad forsikringsselskaberne vælger at dække, og omvendt hvad de ikke dækker. Husstandens alder og stand tages i betragtning, når en tilstandsrapport udarbejdes, hvorfor nogle skjulte fejl og mangler anses for at være forventelige. Derfor kan man som ny ejer af en gammel husstand selv være den, der hæfter for omkostninger som f.eks. fugt kælderen, manglende dræn mm. Herunder er nogle de skader, der ikke dækkes listet:

 • Afrensning af skimmel
 • Skader der befinder sig uden for husstandens fire vægge
 • Skader der er opstået inden overtagelsen
 • Konstruktionsfejl der anses for ikke at medføre risiko for skader