Hvornår begynder børn at tale?

De første 24 måneder er vigtige for barnets sprogudvikling. Børn lærer sprog, når de er sammen med vigtige personer i deres liv. Dette gælder især barnets forældre, men også andre voksne, som barnet har en relation til i deres hverdag. Nogle børn er hurtige til at lære at tale, mens andre børn er langsommere. Et lille barn kan kommunikere længe før, det begynder at tale, ved at smile, græde, sige lyde, pege og række ud efter noget eller nogen. Efterhånden som barnet bliver ældre, vil det begynde at bruge ord og små sætninger sammen med lyde, gestik, mimik og tegn.

Hvornår begynder børn at tale?

Milepæl ved slutningen af 3 måneder

 1. Barnet begynder at have forskellige former for pludrelyde
 2. Klukker
 3. Begynder at efterabe lyde
 4. Drejer hovedet i retning af lydkilder
 5. Bruger kroppen motorisk, når der pludres

Milepæle ved slutningen af 7 måneder

 1. Reagere på eget navn
 2. Bruger to-stavelses pludren, eksempelvis ba, bu
 3. Begynder at reagere på ”nej”
 4. Reagere på lyde ved selv at lave lyde
 5. Bruger stemmen til at udtrykke glæde og ubehag

Milepæle ved slutningen af 12 måneder

 1. Reagerer på enkle verbale opfordringer
 2. Reagere på ”nej”
 3. Pludrer med varierende tonefald
 4. Siger ”mor” og ”far” og bruger ordene på den rigtige person
 5. Kommer med udbrud såsom ”at-at!”
 6. Forsøger at efterligne ord

Milepæle ved slutningen af 18 måneder

 1. Peger på en genstand eller et billede, når navnet på tingen bliver sagt
 2. Genkender navn på familiemedlem, genstande eller kropsdele
 3. Siger 4-6 enkle ord

Milepæle ved slutningen af 24 måneder

 1. Kender til og siger omkring 50 ord med to til tre stavelser
 2. Bruger enkle sætninger
 3. Snakker forståeligt omtrent halvdelen af tiden
 4. Begynder at bruge enkle præpositioner som ”med” og ”for”

Milepæle ved 3-4 år

 1. Kan tælle til fem
 2. Mere komplekse sætninger
 3. Kan fortælle om oplevelser
 4. Spørge og svare på spørgsmål
 5. Bruger sproget i leg med andre børn

Milepæle ved 4-5 år

 1. Kan indlede og afslutte en samtale
 2. Kan bruge længere og mere komplekse sætninger
 3. Kan gå i dialog med andre børn voksne
 4. Kender til høflighedsfraser og kan anvende dem

Milepæle ved 5-6 års alderen

 1. Mestrer de fleste elementer i samtalen
 2. Kan vente på sin tur til at tale, svare og lytte
 3. Den grammatiske side er ved at være på plads
 4. Udtaler alle sprog lyde korrekt