Tag : poesi

Lyrik er ikke-fortællende digte, dvs. digte, hvor handling, plot og fortælling ikke er i fokus.  Lyrik er en litterær disciplin, som har fået sit navn fra det antikke Grækenland. Lyrik kan skildre flere ting Lyrik kan både skildre øjebliksstemninger, følelser og sanseindtryk, refleksioner, udbrud, tankeeksperimenter og meget, meget andet, og i lyrik eksperimenteres der ofte ..

Read more