Tag : kortfilm

Kortfilm er film, der er korte, dvs. varer i kort tid. Kortfilm kaldes på grund af den korte varighed også for novellefilm, da en novelle er en fortælling, som er kortere end en roman. Kortfilm kan både være spillefilm og dokumentarfilm. Synet på, hvor kort en film må være for at gøre sig fortjent til ..

Read more