Tag : hjerneskade

Afasi navnet på den tilstand når vi mister evnen til korrekt sprogbrug på grund af en hjerneskade. Hvilket betyder at vi ikke kan tale, læse, finde de rigtige ord, forstå sprog eller gestikulere, mens vi taler. Det kan både være svært at forstå samt gøre sig forståelig, når man har afasi. Afasi er forskelligt fra ..

Read more