Tag : Dansk

Skal man skrive en novelle, er der nogle klassiske genretræk, som er gode at følge. En novelle er kendetegnet ved, at der er tale om en digtet historie, som foregår over en kortere periode. Novellen indeholder ofte kun få personer, og der er kun en hovedperson, som ofte havner i en form for konflikt. Da ..

Read more

Måske har du haft en avis mellem hænderne, hvor indholdet pludselig afviger fra det klassiske indhold, men i langt højere grad er et indspark eller et opråb i en debat. Sådan ser klummer typisk ud.   En klumme er en kommentar, der ofte er skrevet i en avis. Det der kendetegner en klumme er at, ..

Read more

Ordet ‘essay’ kommer fra det latinske ‘exagium’, som betyder ‘undersøgelse’. Et essay er en prosatekst på omkring 3 sider. Et essay er ofte en del af et eksamenssæt i dansk. Noget af det der karakteriserer et essay, er, at det ikke behøver at handle om noget bestemt, og har man fået et emne, kan man ..

Read more