Hvem er Behandlingsskolerne?

  Uddannelse

behandlingsskolerneBehandlingsskolerne i København er en række behandlings og uddannelsestilbud for børn og unge med psykiske diagnoser som autisme, ADHD, OCD, Tourettes syndrom, angst, spiseforstyrrelser eller anden selvskadende adfærd. En række af de indskrevne børn har også op til tre-fire psykiske diagnoser samtidig.

Behandlingsskolerne i København blev sat i verden for over 10 år siden. Skolerne blev startet af en psykolog , der ønskede at etablere en række tilbud, til børn med psykiske lidelser. Dermed fik de en chance for at få et ”almindeligt” liv, til trods for deres udfordringer.

Siden Behandlingsskolernes opstart er, de udelukkende drevet af ildsjæle. Det er folk der brænder for deres arbejde, og har fokus på det enkelte barns behov.

Behandlingsskolerne har en række mål. Et af delmålene for Behandlingsskolerne er, at når en elev er startet på en af skolerne, vil han eller hun på intet tidspunkt blive bedt om at forlade skolen igen. På samme måde er målet for Behandlingsskolerne at de ser tilbage på deres ophold med glæde. Det er vigtigt for dem, at børnene fik fornemmelsen af at der var nogle der ville hjælpe dem.

Behandlingsskolerne tager i hånden og hjælper på vej

På alle Behandlingsskolernes tilbud arbejder de ansatte pædagoger, lærere, familiebehandlere og psykologer ud fra tesen om, at børn og unge udvikler sig bedst gennem en målrettet behandling, hvor der bliver stillet krav. På den måde udfordres både børnene og de unge på en god og nærværende måde. Man sørger på den måde for, at de hele tiden udvikler sig. Naturligvis stilles der på ingen måde nogen krav til hverken børn eller unge, som de ikke vil kunne magte.

Det der altid har været det store fokus for Behandlingsskolerne er, at målrette både udviklings- og uddannelsesforløbet til det enkelte barn. Samtidig er behandlingsskolen opmærksom på, at alle er forskellige, og derfor også skal behandles forskelligt.

Tilsammen har alle ansatte på Behandlingsskolernes en bred viden om, hvordan børn og unge med psykiske lidelser kan hjælpes. Derudover er alle ansatte dagligt i tæt kontakt med hinanden, og kan på den måde sparre med hinanden. Der er massere af viden at trække på med 14 institutioner, som Behandlingsskolerne dækker over. Behandlingsskolerne tager fra start det enkelte barn eller unge menneske i hånden, og hjælper på den bedst mulige måde.

Hvis du er interesseret i at læse mere om Behandlingsskolerne, kan du læse mere på Wikipedia samt følge med på Facebook og LinkedIn.