Tag-arkiv: Undervisning

Hvad er et essay?

Et essay er en prosatekst på omkring 3 sider. Et essay er ofte en del af et eksamenssæt i dansk. Noget af det der karakteriserer et essay, er, at det ikke behøver at handle om noget bestemt, og har man fået et emne, kan man forholde sig til de dele af emnet, man selv finder spændende.

Modsat analysearbejde hvor man ikke skal inddrage egne holdninger, skal man i et essay gerne komme med sine personlige holdninger.

Når man arbejder med et emne, er det også vigtigt, at man kan forholde sig reflekterende, søgende og spørgende til selve emnet. En god reminder er, at et essay gerne skal være interessant for en læser, som ikke kender forfatteren. Derfor skal man bruge en masse billedsprog og være meget beskrivende i hele teksten.