Tag-arkiv: uddannelse

Hvad er et essay?

Et essay er en prosatekst på omkring 3 sider. Et essay er ofte en del af et eksamenssæt i dansk. Noget af det der karakteriserer et essay, er, at det ikke behøver at handle om noget bestemt, og har man fået et emne, kan man forholde sig til de dele af emnet, man selv finder spændende.

Modsat analysearbejde hvor man ikke skal inddrage egne holdninger, skal man i et essay gerne komme med sine personlige holdninger.

Når man arbejder med et emne, er det også vigtigt, at man kan forholde sig reflekterende, søgende og spørgende til selve emnet. En god reminder er, at et essay gerne skal være interessant for en læser, som ikke kender forfatteren. Derfor skal man bruge en masse billedsprog og være meget beskrivende i hele teksten.

Hvem er Behandlingsskolerne?

behandlingsskolerneBehandlingsskolerne i København er en række behandlings og uddannelsestilbud for børn og unge med psykiske diagnoser som autisme, ADHD, OCD, Tourettes syndrom, angst, spiseforstyrrelser eller anden selvskadende adfærd. En række af de indskrevne børn har også op til tre-fire psykiske diagnoser samtidig. Behandlingsskolerne i København blev sat i verden for over 10 år siden af en psykolog , der ønskede at etablere en række tilbud, der gav børn med psykiske lidelser en chance for at få et ”almindeligt” liv, på trods af deres udfordringer. Lige siden har Behandlingsskolerne, der udelukkende er drevet af ildsjæle, der brænder for deres arbejde, haft fokus på det enkelte barns behov. Et delmål for Behandlingsskolerne er, at når først en elev er startet på en af skolerne, vil han eller hun på intet tidspunkt blive bedt om at forlade skolen igen. På samme måde er målet for Behandlingsskolerne også, at børnene vil kunne se tilbage på deres forløb på Behandlingsskolerne og tænke: “Der var faktisk nogle, der ville mig det godt”.

Behandlingsskolerne tager i hånden og hjælper på vej

På alle Behandlingsskolernes tilbud arbejder de ansatte pædagoger, lærere, familiebehandlere og psykologer ud fra tesen om, at børn og unge udvikler sig bedst gennem en målrettet behandling, hvor der bliver stillet krav. På den måde udfordres både børnene og de unge på en god og nærværende måde, og man sørger man for, at de hele tiden udvikler sig. Naturligvis stilles der på ingen måde nogen krav til hverken børn eller unge, som de ikke vil kunne magte. Det, der altid har været det store fokus for Behandlingsskolerne er, at målrette både udviklings- og uddannelsesforløbet til det enkelte barn eller unge menneske, og samtidig være opmærksomme på, at alle er forskellige, og derfor også skal behandles forskelligt.

Tilsammen har alle ansatte på Behandlingsskolernes en utrolig bred viden om, hvordan børn og unge med psykiske lidelser kan og skal hjælpes. Derudover er alle ansatte dagligt i tæt kontakt med hinanden, og kan på den måde sparre og trække viden på tværs af de i alt 14 institutioner, som Behandlingsskolerne dækker over. Behandlingsskolerne tager fra start det enkelte barn eller unge menneske i hånden, og hjælper, støtter og udvikler på den bedst mulige måde.

Hvis du er interesseret i at læse mere om Behandlingsskolerne, kan du læse mere på Wikipedia samt følge med på Facebook og LinkedIn.