Tag : landbrug

Økologi er produktion af madvarer, der foregår på en måde, som i så høj grad som muligt tager hensyn til naturen og miljøet. Varerne skal leve op til strenge krav for at kunne kaldes økologiske. Økologisk landbrug har mange krav, de skal leve op til. Hvis det drejer sig om uforarbejdede madvarer, fx kartofler og ..

Read more