Hvad er typetal?

Typetal er tal, som beskriver middelværdien i data. Det kan også beskrives som den observation, der forekommer hyppigst i talmateriale, og det tal, som forekommer hyppigst, når man beregner værdier.