Hvad er kortfilm?

Kortfilm er film, der er korte, dvs. varer i kort tid. Kortfilm kaldes på grund af den korte varighed også for novellefilm, da en novelle er en fortælling, som er kortere end en roman. Kortfilm kan både være spillefilm og dokumentarfilm. Synet på, hvor kort en film må være for at gøre sig fortjent til at blive kaldt kortfilm varierer fra mellem tre til tres minutter. I Frankrig kalder man film, som varer mere end 30 minutter, for middellange film.