Hvad er kommunisme?

Kommunisme er en politisk ideologi, hvor man har en opfattelse af, at alle ejendele bør være fælles. Udtrykket ”kommunisme” forekom første gang i en den franske bog fra 1840 ”Voyage en encarie” af Etienne Cabet. I bogen beskrives visioner for et utopisk samfund, hvor alle lever sammen i fred og fordragelighed. Den tyske filosof Karl Marx skrev sammen med vennen Friedrich Engels ”Det kommunistiske manifest”, som udkom i 1848, og denne bog inspirerede mange kommunister. Der var en del uroligheder og kommunistiske revolutioner i Europa på dette tidspunkt, fx i 1848 i Frankrig, men de mislykkedes alle.

Karl Marx så arbejderklassen som fundamentet for samfundet. Hvis arbejderklassen forenede sig og stod sammen, kunne den tage magten og skabe en kommunistisk stat, hvor alle arbejdede og fik betaling efter evner, og ikke ud fra hvilken samfundsklasse de kom fra. Proletariatet, dvs. arbejderne, var i flertal, og ville derfor kunne tage magten fra de få, der havde ejendomme, kapitalisterne. Proletariatet ville ifølge Marx herske i et demokrati, hvor alle klasseskel skulle opløses. Alle skulle være lige og have de samme rettigheder og muligheder i den kommunistiske stat, som Marx beskriver.

Karl Marx forestillede sig, at en kommunistisk revolution ville bryde ud i sin samtids mest udviklede og industrialiserede lande, som fx England og Tyskland, men den første kommunistiske revolution, som førte til en ny regeringsform, brød i 1917 i stedet ud i bondesamfundet og zarriget Rusland.

Karl Marx skrev sit hovedværk ”Das Kapital” eller ”kapitalen”, som den hedder på dansk, på biblioteket i The British Museum i London. Han nåede ikke at gøre værket færdigt før sin død, så vennen Friedrich Engels redigerede og udgav de sidste dele af værket for ham. Den sidste del af ”Kapitalen” udkom i 1894.