Hvad er kærlighed?

Kærlighed kan være mange ting i daglig tale, men en brugbar definition er en varm og inderlig følelse, som man har for et andet menneske. Kærlighed er både et abstrakt begreb og konkrete tilstande i din hjerne og krop.

Der skelnes typisk mellem fire typer kærlighed, som stammer fra de gamle grækere i antikken, bl.a. Aristoteles. Kærlighed mellem par, som er fysisk tiltrukket af hinanden og føler, at de mangler og længes efter hinanden, kaldes eros. Agape er platonisk og uselvisk kærlighed, som man nærer til familie, venner, til sin næste og til sin Gud. Agape er kærlighed uden betingelser og forbehold, hvor man giver uden at kræve at få noget tilbage. Den tredje type kærlighed er philia, der er åndelig kærlighed, som man oplever i et jævnbyrdigt forhold mellem venner og foreningsfæller. Philia som kærlighedstype handler om hensyn, dydighed og fortrolighed. Den fjerde form for kærlighed storge er familiekærlighed. Dvs. kærlighed, man føler for sine børn og sin familie samt det ubrydelige bånd der findes, når man er i familie med hinanden eller har stiftet familie sammen. Storge er kærlighed, der er knyttet til situationer og personer, som man er bundet til for evigt.

Kærlighed eller nærmere bestemt forelskelse fungerer som et rusmiddel, der går ind og påvirker centre i vores hjerner og får os til at opleve lykke og eufori. Dit nydelsescenter i hjernen bliver aktiveret, når du er forelsket. Det er nok at se et billede af den, du er forelsket i, så udløses der dopamin i hjernen, og dopamin virker som et belønnelsesstof, der kobler din elskede sammen med noget godt. Under forelskelse udskiller din krop hormonet oxytocin, der sørger for fysisk tiltrækning. Når du er ramt af forelskelse og kun kan tænke på den, du er forelsket i, er det fordi niveauet af serotonin i din krop er faldet.