Kategoriarkiv: Kultur

Hvad er tillægsord?

Tillægsord eller adjektiver, som de også kaldes, er en klasse ord, som bruges beskrivende og bedømmende om navneord/subjektiver. Tillægsord lægger med andre ord noget til beskrivelsen af fx mennesker og ting, og de giver navneordene egenskaber. Et adjektivs opgave er at give en beskrivelse af et navneord/subjektiv. Tillægsord forekommer fx i sætningerne: ”en høj mand”, ”en glad hund” og ”en pæn kjole” som ”høj”, ”glad” og ”pæn”.

Tillægsord kan man gradbøje. Noget kan fx være stort, større end noget andet og størst i verden eller lille, mindre og mindst.

Hvad er lyrik?

Lyrik er ikke-fortællende digte, dvs. digte, hvor handling, plot og fortælling ikke er i fokus.  Lyrik er en litterær disciplin, som har fået sit navn fra det antikke Grækenland.

Lyrik kan både skildre øjebliksstemninger, følelser og sanseindtryk, refleksioner, udbrud, tankeeksperimenter og meget, meget andet, og i lyrik eksperimenteres der ofte med sproget. Betegnelsen lyrik stammer fra det græske ord ”lyra”, som var et strengeinstrument. Oprindeligt spillede man på lyre, mens man sang solosang eller reciterede digte.

Lyrik er med andre ord poesi, som ikke har en central fortælling. Lyrik kan være skrevet på vers og ses ofte i en gennemtænkt form med mønstre og rim, som påvirker dine følelser og din oplevelse af at være i verden. Lyrik skal primært opleves, ikke analyseres. Lyrik afviger ofte fra almindeligt dagligdags sprog, og ordstillingen kan sagtens afvige markant fra såkaldt normalt tale- og skriftsprog.

Hvad er ramadan?

Ramadan er det arabiske navn på den niende måned i den islamiske kalender, og for at markere ramadan, så faster man. Det indebærer, at man for at tjene Gud holder sig fra mad, drikke og sex fra daggry til solnedgang, indtil ramadan er forbi. Formålet med fasten under ramadan er at rense og afgifte sin krop og sjæl. Desuden skal ens faste gerne få en til at tænke på de fattige i verden. Det er en forudsætning for at faste under ramadan, at man er sund og rask. Børn, syge, ældre mennesker, gravide kvinder og mænd i krig kan undlade at faste. I stedet kan man, hvis man har en kronisk sygdom, donere penge til fattige. Man beder fem daglige bønner under ramadanen.

Ramadan varer ca. en måned og rykkes hvert år ca. 11 dage frem. Ramadan afsluttes med en stor fest ”Eid”, hvor man mødes til fælles bøn og fester sammen med sin familie for at glædes over ramadan. Ramadan er det muslimske svar på den gamle kristne fastetradition, som blev praktiseret, når man i gamle dage holdt faste. Man måtte eksempelvis ikke spise kød under fasten.  Faste i gamle dage lever videre i navnet ”fastelavn”, men den bliver ikke længere praktiseret.